Dynamic interpretations of the past

Exploring the history of performing arts. Uniarts Helsinki’s History Forum's blog.

About this blog
Mies ottaa kuvaa puhelimella screenistä

Latest

Show: All
 • Tanssitaiteen merkitys ja vastaanotto sota-ajan viihteenä

  Aino Kukkosen kaksivuotinen post doc-tutkimus selvittää ensimmäistä kertaa esittävän tanssin ja tanssin ammattilaisten roolia Puolustusvoimien organisoimassa jatkosodan viihdytystoiminnassa. Tutkimusta rahoittaa Suomen Kulttuurirahasto.

 • Historia, taide ja taiteellinen tutkimus -työpaja 13.4.2023

 • Musiikkia ja kuhinaa oppilaitoksessa

  Tuhannet kädet ovat luoneet rytmimusiikin opetuksen perinteen, kirjoittaa Pop & Jazz Konservatorion historiateoksen tekijä ja Taideyliopiston Tutkimusinstituutin vieraileva tutkija Janne Mäkelä. Oppilaita ja tunteita ei saa historiankirjoituksessa unohtaa.

 • The Whiteness of Modern Dance, 1880s to 1930s: From Ethnic Hellenism to Kinesthetic Empathy

  The art of dance does not exist in a vacuum, and its slowly shifting and increasingly local canons reflect what are considered as of importance at a given time and place. The canons of the twenty-first century and the histories that get told of dance ought to reflect a very different world than that of the alleged first modern dancers who made dance an art by, of, and for white people. Read more about Hanna Järvinen`s article about the whiteness of modern dance, 1880s to 1930s.

 • Thursday Forum, spring 2023

  Thursday Forum meetings take place in the afternoon, from 1 pm to 2.30 pm. The meetings start with a presentation of an hour and half, including discussion on any questions raised, followed by another hour and half (2.45 pm to 4 pm) of discussion on an academic text (or seminar paper) related to the theme of the day (so-called “extra time”).

 • Torstaifoorumin kevään 2023 ohjelma

  Torstaifoorumin vierailuluennot klo 13.00 – 14.30 ovat kaikille avoimia. Jatkoajalla klo 14.45 – 16.00 keskustellaan päivän teemaan liittyvästä tutkimustekstistä.

 • Ihmiskauppaa Euroopan konservatoriossa

  Böömin kuningaskuntaa on kutsuttu Euroopan konservatorioksi. Mitä tämä tarkoittaa ja millainen kääntöpuoli kuningaskunnan kuuluisalla maineella oli? Risto Pekka Pennanen luo kirjoituksessaan katsauksen Euroopan konservatorioon ja sen harjoittamaan ihmiskauppaan.

 • Guest lecture by musicologist Ingeborg Zechner on 15 December 2022 at Thursday Forum

 • Sukupuolten historiaa Suomenlahden molemmin puolin

  Tiesitkö, että Suomessa ja Virossa toimi 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa kymmeniä, ellei satoja naisia, jotka elättivät itsensä opettamalla pianonsoittoa? Nuppu Koivisto-Kaasik kartoittaa Oma luokkahuone -tutkimushankkeessaan heidän vaiheitaan Helsingin ja Tallinnan kaupungeissa. Samalla projekti avaa uusia näkökulmia musiikin historiankirjoituksen nerokultteihin ja miesvoittoisiin kaanoneihin Koillis-Euroopassa.

 • Muutosta vaativat sydämemme – mutta millaista?

  Rockin ja politiikan suhde oli kompleksinen Neuvostoliitossa, jossa kukoisti omalaatuinen rockkulttuuri aina 1960-luvulta alkaen. Antti Okko luo kirjoituksessaan katsauksen muusikoiden elämään neuvosto- ja nykytodellisuuksissa.

Load more

About this blog

The Uniarts Helsinki History Forum blog regularly publishes comments on topical themes and initiatives regarding the history of performing arts. The blog posts are written by researchers affiliated with the Uniarts History Forum. In their texts, the researchers shed light on both their own academic projects and the fields of arts and history research in general. The blog “Dynamic interpretations of the past” is a publication (ISSN 2736-9986). Editorial board: Anne Kauppala (editor in chief), Kaarina Kilpiö, Vesa Kurkela, Markus Mantere, Saijaleena Rantanen and Johanna Rauhaniemi (editorial coordinator).

Taideyliopiston Historiafoorumi -tutkimuskeskuksen blogissa julkaistaan säännöllisesti puheenvuoroja esittävien taiteiden historiantutkimuksen ajankohtaisista aiheista ja aloitteista. Blogikirjoitukset kertovat niin tutkimuskeskuksen tutkijoiden omien hankkeista kuin yleisemminkin historian- ja taiteentutkimuksen kentän ilmiöistä. “Dynamic Interpretations of the Past” -blogi on julkaisu (ISSN 2736-9986). Toimitusneuvosto: Anne Kauppala (päätoimittaja), Kaarina Kilpiö, Vesa Kurkela, Markus Mantere, Saijaleena Rantanen ja Johanna Rauhaniemi (toimitussihteeri),

I Konstuniversitetets Historieforums blogg publicerar vi regelbundet kommentarer och initiativ om scenkonstens och musikens historia. Våra bloggtexter är skrivna av de forskare som är affilierade vid Konstuniversitetets Historieforum. Texterna belyser såväl forskarnas egna akademiska projekt som forskningsfälten kring historie- och konstforskning i allmänhet. Bloggen “Dynamic interpretations of the past” är en publication (ISSN 2736-9986). Redaktionsråd: Anne Kauppala (ordförande för redaktionsrådet), Kaarina Kilpiö, Vesa Kurkela, Markus Mantere, Saijaleena Rantanen and Johanna Rauhaniemi (redaktionssekreterare)