← Back to blog

Spaces in -between -työpajatyöskentely ja presentaatio Suomenlinnassa

Mammu Rankanen tutkii ammattitanssijoista koostuvan työryhmänsä kanssa, miten ulkoinen tila vaikuttaa sisäisen tilan kokemukseen ja hetkessä muotoutuvaan tanssiin. Rankanen ja työryhmä työskentelevät Tutkimuspaviljonki #5:n residenssissä.

Mustavalkoinen kuva, jossa neljä ihmistä tanssii sileällä rantakivellä takanaan hattarapilvinen taivas.
Photo: Janne Savon

Väitöstutkimuksen taiteellisen osan kuvaus

Työpaja on väitöstutkimukseni “Tyhjyyden astia – Ma tanssijan (ruumiin) sisäisen ja ulkoisen tilan muotoutumisessa” kolmas taiteellinen osa. Työryhmä koostuu itseni lisäksi 12 tanssitaiteen ammattilaisesta, joiden kanssa aloitimme työskentelyn 26.9.2022.

Tutkimusmenetelmääni kuuluu erilaisten ulko- ja sisätilojen käyttö tutkimusympäristöinä ja sen kysyminen, miten ulkoinen tila vaikuttaa sisäisen tilan kokemukseen, ja hetkessä muotoutuvaan tanssiin. Ulkoinen tilan käsite sisältää, fyysisen ympäristön lisäksi, ulkoisen tilan yhteiskunnalliset, poliittiset ja ilmastolliset todellisuudet.

Kallio-Kuninkalan residenssijaksolla toukokuussa työskentelemme jatkaen taiteellisen tutkimuksen työpajan työskentelystä nousseiden menetelmien ja niistä nousseiden ajatusten ja ymmärryksen sekä tutkimukseeni liittyvien käsitteiden ja kysymysten äärellä Kallio-Kuninkalan sisä- ja ulkotiloja hyödyntäen.

Työryhmä

Mammu Rankanen, Satu Halttunen, Riina Huhtanen, Anni Kaila, Kalle Lähde, Minja Mertanen, Hanna Mäkelä, Ida Riik, Anni Rissanen, Raisa Vennamo ja Eemu Äikiö.

Rankanen ja työryhmä työskentelevät viikon Taideyliopiston Kallio-Kuninkalan residenssissä 8.-14.5.2023.

Artistic Research

Artistic research is one of Uniarts Helsinki’s specialities. In this blog you can read about latest activities in the field from our community and guest writers. The blog is currently updated by Uniarts Helsinki’s Research Pavilion, the Performing Arts Research Centre Tutke and the Centre for Artistic Research (CfAR).

What is artistic research?

Taiteellinen tutkimus on yksi yliopistomme erityispiirre. Lue blogista yliopistoyhteisömme ja vierailijoiden kirjoituksia ja ajatuksia taiteellisen tutkimuksen ajankohtaisista ilmiöistä ja tapahtumista. Blogia päivittää tällä hetkellä Taideyliopiston Tutkimuspaviljonki, Esittävien taiteiden tutkimuskeskus Tutke ja Taiteellisen tutkimuksen tutkimuskeskus (CfAR).

Latest posts

Follow blog