← Back to blog

Tanssitaiteen merkitys ja vastaanotto sota-ajan viihteenä

Aino Kukkosen kaksivuotinen post doc-tutkimus selvittää ensimmäistä kertaa esittävän tanssin ja tanssin ammattilaisten roolia Puolustusvoimien organisoimassa jatkosodan viihdytystoiminnassa. Tutkimusta rahoittaa Suomen Kulttuurirahasto.

Lucia Nifontovan ja Alexander Saxelinin tanssiesitys Propaganda-aseveljien 10. asemiesillassa Helsingin Työväentalolla 27.1.1942.
. Sundström, SA-kuva Lucia Nifontovan ja Alexander Saxelinin tanssiesitys Propaganda-aseveljien 10. asemiesillassa Helsingin Työväentalolla 27.1.1942.

Jatkosodan aikana viihdytysohjelmaa esittivät ajan teatteri-, elokuva-, ja musiikkitähdet, mutta myös suuri joukko ammattitanssijoita. Paradoksaalisesti samaan aikaan Suomessa oli voimassa julkisten tanssitilaisuuksien järjestämiskielto, joka koski myös ravintoloita. Tavallisten ihmisten tanssiminen oli rikos, josta tuomittiin sakkoihin ja ihmisiä jopa ammuttiinkin tanssimisen takia. Tätä ristiriitaa on syytä tutkia laajemmin. Kysynkin mitkä olivat syitä tanssiesitysten järjestämisen takana: toimiko niiden katsominen sota-aikana jonkinlaisena kontrolloituna varaventtiilinä, kun ihmisten oma sosiaalinen tanssi oli niin ankarasti kiellettyä? Missä kaikkialla ammattilaiset esiintyivät ja miten esitykset otettiin vastaan? Millaiseen tarpeen tanssiesitykset vastasivat: nähtiinkö ne sota-aikana taiteena, viihteenä vai mahdollisesti jonain muuna?

Jatkosodan aikaista viihdytystoimintaa on tarkasteltu jonkin verran musiikin, teatterin, radion, elokuvan ja kirjallisuuden alueilla. Suomalaisen tanssin historiaa ei ole vielä kirjoitettu, joten tätäkään tutkimusaihetta ei ole käsitelty. Myöskään sodan aikaista tanssikieltoa koskeva kirja (Tikka & Nevala, 2020) ei käsittele Puolustusvoimien organisoimia tanssiesityksiä ja kiertueita. Tutkimukseni osallistuu jatkosodan historian uudelleenkirjoittamiseen: sen kautta avautuu uusia näkökulmia viihdytystoiminnan motiiveihin ja keinoihin.

Myös tanssitaiteilijan työtä esiintyjänä poikkeusolosuhteissa on syytä pohtia ja avata. Millaista (nais)taiteilijalla oli työskennellä sotatoimialueella? Osa heistä, kuten kansainvälisesti tunnettu primaballerina Lucia Nifontova (1913–1987), esiintyi sotasairaaloissa, osa taas erilaisissa kotirintaman hyväntekeväisyystilaisuuksissa tai suosituissa Asemiesilloissa. Jotkut tanssijoista puolestaan kiersivät muiden esiintyjien kanssa aivan lähellä etulinjoja kuten Eva Hemming (1923–2007). Miestanssijat olivat yleensä armeijan palveluksessa muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Esimerkiksi Suomalaisen Oopperan balettimestari Alexander Saxelin (1899–1959) palveli jatkosodassa lääkintämiehenä, mutta pääsi myöhemmin esiintymään viihdytyskiertueille ja toimi tanssijana ja koreografina aikakauden elokuvissa kuten Niin se on, poijaat! (1942).   

Tutkimukseni teoreettisessa keskiössä on taiteen ja viihteen monimutkainen suhde ja niiden välinen vuorovaikutus. Kuten on todettu suomalaisessa kulttuurissa jako korkean ja matalan kulttuurin välillä unohtui sotavuosina hetkeksi, mutta siihen palattiin taas 1950-luvulla. Viihdytysohjelmissa nähtiin kuitenkin rinnakkain mitä erilaisimpia esityksiä oopperasta ja baletista aina jutunkertojiin ja voimistelijoihin.    

Perinteisesti historiantutkimus on tarkastellut eri genrejä kuten balettia, modernia tanssia ja populaaritanssia erikseen, mutta käytännössä rajat ovat aina liikkuvia. Tutkimus kyseenalaistaa eri alojen väliset hierarkiat ja rajat sekä ehdottaa, että sotaolosuhteissa esimerkiksi klassista balettia voitiin vastaanottaa viihteenä ja toisaalta balettitanssijat esittivät myös kevyempää ohjelmistoa. Itse ohjelmiston selvittäminen ja analysointi tulee olemaan keskeinen osa tutkimusta.  

Tuleva tutkimus lukee tanssitaiteen osaksi suomalaista esittävien taiteiden ja kulttuurin historiaa. Reseption käsittely antaa mahdollisuuden sijoittaa sota-ajan esitykset osaksi moninaisia konteksteja, jotka liittyvät yhtä lailla tanssin kentän toimintaan kuin sotahistoriaan sekä suomalaiseen yhteiskuntaan laajemminkin. Tanssitaide on osaltaan heijastanut mutta myös ollut tuottamassa ajan kulttuurisia arvoja ja ideaaleja. 

Aino Kukkonen

FT, Taideyliopiston Tutkimusinstituutin vieraileva tutkija

Dynamic interpretations of the past

The Uniarts Helsinki History Forum blog regularly publishes comments on topical themes and initiatives regarding the history of performing arts. The blog posts are written by researchers affiliated with the Uniarts History Forum. In their texts, the researchers shed light on both their own academic projects and the fields of arts and history research in general. The blog “Dynamic interpretations of the past” is a publication (ISSN 2736-9986). Editorial board: Anne Kauppala (editor in chief), Kaarina Kilpiö, Vesa Kurkela, Markus Mantere, Saijaleena Rantanen and Johanna Rauhaniemi (editorial coordinator).

Taideyliopiston Historiafoorumi -tutkimuskeskuksen blogissa julkaistaan säännöllisesti puheenvuoroja esittävien taiteiden historiantutkimuksen ajankohtaisista aiheista ja aloitteista. Blogikirjoitukset kertovat niin tutkimuskeskuksen tutkijoiden omien hankkeista kuin yleisemminkin historian- ja taiteentutkimuksen kentän ilmiöistä. “Dynamic Interpretations of the Past” -blogi on julkaisu (ISSN 2736-9986). Toimitusneuvosto: Anne Kauppala (päätoimittaja), Kaarina Kilpiö, Vesa Kurkela, Markus Mantere, Saijaleena Rantanen ja Johanna Rauhaniemi (toimitussihteeri),

I Konstuniversitetets Historieforums blogg publicerar vi regelbundet kommentarer och initiativ om scenkonstens och musikens historia. Våra bloggtexter är skrivna av de forskare som är affilierade vid Konstuniversitetets Historieforum. Texterna belyser såväl forskarnas egna akademiska projekt som forskningsfälten kring historie- och konstforskning i allmänhet. Bloggen “Dynamic interpretations of the past” är en publication (ISSN 2736-9986). Redaktionsråd: Anne Kauppala (ordförande för redaktionsrådet), Kaarina Kilpiö, Vesa Kurkela, Markus Mantere, Saijaleena Rantanen and Johanna Rauhaniemi (redaktionssekreterare)

Latest posts

Follow blog