← Back to blog

Tanssitut elämän kuvat

Aino Kukkosen valokuvakirja luo läpileikkauksen tanssitaiteilija Sinikka Gripenbergin (s. 1940) elämäntyöhön.

Sinikka Gripenberg tanssii teoksessa Prayer.

Kirjani nimenä on Sinikka Gripenberg. Tanssitut elämän kuvat. Life of dance in photos. Nimenä se kertoo, että fokuksessa ovat nimenomaan tanssivalokuvat. Se kertoo myös yhdestä läpitanssitusta elämästä sekä siihen vaikuttaneista teoksista ja ihmisistä. Kolmantena se ehdottaa tanssin olevan elämän kuva. Mistä muusta me tanssisimmekaan kuin inhimillisestä elämästä?

Alkuperäisenä ideanani oli tehdä tanssivalokuviin painottuva kirja, joka tuo esiin Gripenbergin pitkän, monipuolisen uran modernin tanssin freelancerina ja tanssipedagogina. Mukaan on tietoisesti valittu hyvin erilaisia kuvia. On kuvia lapsuuden tanssiryhmästä, snapshotteja harjoitussaleista kotimaassa ja ulkomailla. On kuvia näyttämöltä, kiitoksista ja toisaalta valokuvaajan studiosta. Kaikkein viimeisin valokuva on tältä kesältä, jossa Gripenberg tanssii ulkona kotinsa lähellä. Tanssivalokuvat ja niihin liittyvät tekstit kertovat erilaisista tanssin tekemisen tavoista, kuten amerikkalaisesta modernista tanssista ja pehmeästä, tiedostavasta nykytanssista.

Valokuviin liittyvät tällä kertaa tavallista laajemmat kuvatekstit, joissa tuodaan esiin kuvien kontekstia, niiden tulkintaa sekä Sinikan omaa ääntä. Kirjan avaa historia-artikkeli, sillä oli tärkeää laittaa taiteilijan ura kotimaiseen ja kansainväliseen historialliseen kontekstiin, osaksi tanssitaiteen pitkää jatkumoa. Lopussa on koko uran kattava laaja ansioluettelo.

Kirjassa käsitellään Gripenbergin tärkeimpiä omia koreografioita sekä muiden hänelle tekemiä teoksia. Gripenberg on ollut tanssijana esimerkiksi Marjo Kuuselan, Jorma Uotisen ja Alpo Aaltokosken teoksissa. Pitkää uraa leimaavat myös kansainväliset kontaktit, ja hän on viettänyt pitkiä aikoja opiskellen muun muassa Pariisissa, Lontoossa ja New Yorkissa. Koska Gripenbergin ura oli kansainvälinen, koko teos on kaksikielinen. Teos avaa myös tanssipedagogin työtä: Gripenberg aloitti tanssinopettamisen vuonna 1958, ja tämä työ jatkuu edelleen. 

Kirjan nimenä olisi voinut olla myös Matkalla, kuten Gripenbergin sooloteos vuodelta 1993, sillä kirjan, tanssiteoksen tai tutkimuksen tekeminen on aina matka tuntemattomaan. Myös itse matkasta jää jälkiä tutkijan mieleen ja ehkä myös lopputulokseen. Tanssivalokuvat ovat tanssitaiteen muistia. 

 Aino Kukkonen

FT, Taideyliopiston Tutkimusinstituutin vieraileva tutkija

Dynamic interpretations of the past

The Uniarts Helsinki History Forum blog regularly publishes comments on topical themes and initiatives regarding the history of performing arts. The blog posts are written by researchers affiliated with the Uniarts History Forum. In their texts, the researchers shed light on both their own academic projects and the fields of arts and history research in general. The blog “Dynamic interpretations of the past” is a publication (ISSN 2736-9986). Editorial board: Anne Kauppala (editor in chief), Kaarina Kilpiö, Vesa Kurkela, Markus Mantere, Saijaleena Rantanen and Johanna Rauhaniemi (editorial coordinator).

Taideyliopiston Historiafoorumi -tutkimuskeskuksen blogissa julkaistaan säännöllisesti puheenvuoroja esittävien taiteiden historiantutkimuksen ajankohtaisista aiheista ja aloitteista. Blogikirjoitukset kertovat niin tutkimuskeskuksen tutkijoiden omien hankkeista kuin yleisemminkin historian- ja taiteentutkimuksen kentän ilmiöistä. “Dynamic Interpretations of the Past” -blogi on julkaisu (ISSN 2736-9986). Toimitusneuvosto: Anne Kauppala (päätoimittaja), Kaarina Kilpiö, Vesa Kurkela, Markus Mantere, Saijaleena Rantanen ja Johanna Rauhaniemi (toimitussihteeri),

I Konstuniversitetets Historieforums blogg publicerar vi regelbundet kommentarer och initiativ om scenkonstens och musikens historia. Våra bloggtexter är skrivna av de forskare som är affilierade vid Konstuniversitetets Historieforum. Texterna belyser såväl forskarnas egna akademiska projekt som forskningsfälten kring historie- och konstforskning i allmänhet. Bloggen “Dynamic interpretations of the past” är en publication (ISSN 2736-9986). Redaktionsråd: Anne Kauppala (ordförande för redaktionsrådet), Kaarina Kilpiö, Vesa Kurkela, Markus Mantere, Saijaleena Rantanen and Johanna Rauhaniemi (redaktionssekreterare)

Latest posts

Follow blog