← Takaisin blogiin

Arscasta Finnaan ja Finnasta Arsca: retrospektiivinen katsaus ensimmäiseen kvartaaliin

Paljon vanhoja kirjoja isossa hyllyssä
pixabay.com

Arscalla on yli 25-vuotinen historia monen korkeakoulu- ja oppilaitoskirjaston yhteisenä palveluna. Mittavassa hankkeessa 1990-luvun alkupuolella kaikki suomalaiset korkeakoulukirjastot ottivat käyttöön VTLS-kirjastojärjestelmän. Kuvataideakatemian, Sibelius-Akatemian, Teatterikorkeakoulun ja Taideteollisen korkeakoulun kirjastot saivat tuolloin yhteisen tietokannan, jonka nimeksi tuli Arsca.

Arsca-yhteistyö laajeni pian kattamaan myös Helsingin Konservatorion, Pop & Jazz Konservatorion sekä Metropolia Ammattikorkeakoulun musiikin koulutuksen kirjastopalvelut. Myös Taiteen keskustoimikunnan ylläpitämä Kulttuuripolitiikan kirjasto oli mukana Arscassa. Taidealojen aineistot yhdistivät Arsca-kirjastoja, ja yhteistyö tuotti jäsenorganisaatioilleen synergiaa ja kustannussäästöjä paitsi järjestelmän ylläpidossa ja kehittämisessä niin myös kuvailuyhteistyössä ja aineistojen yhteiskäytössä: asiakkaat saivat yhdellä kirjastokortilla käyttöönsä monen taidekirjaston aineistot ja palvelut.

Rakenteellisten muutosten vuoksi erillisten organisaatioiden ja kirjastojen määrä Arscassa on viime vuosina asteittain vähentynyt. Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät Taideyliopistoksi 2013. Aalto-yliopisto ja Metropolia keskittivät kirjastopalvelunsa omiin tietokantoihinsa kampusjärjestelyjen yhteydessä. Voyager-taustajärjestelmästä luopumiseen liittyvien seikkojen vuoksi Arscasta on nyt irtautumassa myös Helsingin Konservatorio, minkä jälkeen Arscaan jää vain yksi organisaatio – Taideyliopiston kirjasto, jonka neljä toimipistettä tarjoavat ja kehittävät palvelujaan ja kokoelmiaan tiiviissä yhteistyössä.

Verkon kautta tarjottavat sähköiset aineistot ja palvelut ovat keskeinen osa nykyaikaisia kirjastopalveluja. Oma tietokanta ja taustajärjestelmän uusiminen auttavat jatkossa Taideyliopiston kirjastoa tuottamaan näitä palveluja entistä tehokkaammin. Asiakkaan näkökulmasta on tärkeää, että verkossa asioiminen on sujuvaa ja että kirjaston tarjoamat erilaiset aineistot voi löytää ja saada käyttöönsä mahdollisimman nopeasti. Näihin tarpeisiin Finna pyrkii vastaamaan.

Taideyliopiston kirjaston Finna-palvelusta löytyvät sekä painetut että sähköiset aineistot, ja se tarjoaa asiakkaalle nykyaikaisen käyttöliittymän elokuussa suljettavan perinteisen Arsca-haun sijaan. Vanhan hakupalvelun väistyessä kirjasto haluaa kuitenkin vaalia neljännesvuosisataista perintöä säilyttämällä nimen, jolla on vahvat juuret Taideyliopiston kolmen akatemian historiassa:

Taideyliopiston Finnan nimi on nyt Arsca!

Erkki Huttunen, erikoissuunnittelija

TAIDE + TIETO = Taideyliopiston kirjasto

Taideyliopiston kirjaston blogi avaa Kuvataideakatemian, Sibelius-Akatemian ja Teatterikorkeakoulun kirjastojen toimintaa sekä palveluja kirjastonkäyttäjille ja saa näin toivottavasti asiakkaat entistä aktiivisemmiksi kirjastonkäyttäjiksi. Taideyliopiston kirjasto on yhtä kuin laajat, eri taiteenalojen kokoelmat. Se on osaava ja sitoutunut henkilökunta sekä tila, joka tarjoaa kaikille mahdollisuuden tulla tiedon äärelle omana itsenään. Tervetuloa kirjastoon!

Uusimmat julkaisut

Seuraa blogia