← Takaisin blogiin

Loppusuoran tuuletukset

Kerätyt kokemukset ja esimerkit nivoutuivat yhteen hankkeen loppuseminaarissa ja -julkaisussa.

Puolitoistavuotinen hankkeemme on loppumetreillä. Taaksepäin katsottuna on matkaa taitettu aikamoisesti. Matka on kuitenkin ollut sen arvoinen, vaikka välillä korona on meitäkin kurittanut eikä toimenpiteisiin ole pystytty tarttumaan aivan sillä intensiteetillä, mitä ilman rajoituksia olisi pystytty. Kaikesta on kuitenkin selvitty ja kunnialla. 

Hankkeen loppuseminaarissa Futuricellä työskentelevä Annina Antinranta kertoi, miten taidetta voi hyödyntää yrityksen tulevaisuustyössä. Taideyliopiston Seinäjoen yksikön päällikkö Mika Virkkala esittää kysymyksiä esityksen päätteeksi. KUVA: Jenni Latva

Aihepiiri oli vielä hankkeen alkaessa suurimmalle osalle yrityksistä ja taiteilijoista tuntematon. Tien avaajan rooli ei koskaan ole helppo, mutta mukaan lähteneet yritykset ja taiteilijat olivat avarakatseisia ja antoivat prosessin viedä mukanaan. Kaikkien osapuolten innostus prosessista oli hienoa havaita ja kaikki hankkeen toimenpiteiseen osallistuneet antoivatkin sen viedä mukanaan. Kenellekään emme voineet luvata, mitä hankkeen lopputuloksena olisi. Heitimme ilmaan vain villejä arvauksia, jotka täyttyivät kyllä kaikkien odotusten mukaisesti ja ylikin.

Turun yliopiston projektiasiantuntija Nanna Rintala haastattelee taiteilija Henna Manteretta ja Pirjon Pakarin toimitusjohtajaa Hannu Malmivaaraa hankkeen tiimoilta syntyneestä yhteistyöstä ja sen tuloksista. KUVA: Jenni Latva

Yhdistimme kolme eteläpohjalaista ruokaketjuun kytköksissä olevaa yritystä ja kuusi taiteilijaa. Tästä tuloksena saimme kuusi taiteellista ratkaisukonseptia, joilla vastattiin yritysten esittämiin haasteisiin. Konseptit keskittyivät haasteisiin varmasti erilaisesta suunnasta kuin kukaan olisi arvannutkaan.  Mukana olleista yrityksistä jokainen totesi, etteivät olleet tienneet tämänkaltaisesta taiteellisesta asiantuntijatyöstä ja hahmottelivatkin jo tulevaa uudet ajatukset mielessään.

Taiteilija Antti Tenetz kertoi, millaista taiteilijan ja organisaation yhteistyö voi parhaimmillaan olla. KUVA: Jenni Latva

Hankkeen loppuseminaari pidettiin toukokuun lopussa Seinäjoella Kalevan Navetassa. Tilaisuudessa julkaistiin myös loppujulkaisu Luova tulevaisuus – Kokemuksia taiteellisesta asiantuntijuudesta elinkeinoelämässä, jossa on kuvattu mm. taiteilija–yritys-yhteistyöpilotointi suhteellisen tarkasti. Julkaisu on vapaasti luettavissa osoitteessa: https://taju.uniarts.fi/handle/10024/7563

Toivomme, että hankkeen myötä saadut kokemukset inspiroivat muitakin antamaan mahdollisuuden taiteellisen ajattelun kautta syntyneille luoville ratkaisutavoille, sillä jos kuka niin taiteilija on luovuuden asiantuntija.

Taiteilija Tanja Heikkilä kokosi seminaarin aikana syötävää kuvataidetta (Edible Fineart), jonka osaset saivat seminaarivieraat viedä mukanaan. Näin teos jatkoi elämäänsä pitkin maakuntaa. KUVA: Jenni Latva

TYVI-hankkeen taiteilija–yritys-yhteistyöprosessi mukailee aikaisemmin IRM-Tool -hankkeessa tehtyä Luova meri -osatoteutusta. Innovation Resource Moderating Tool -hankkeen ja Taiteen edistämiskeskuksen vuonna 2019 yhteistyössä toteuttamassa projektissa seitsemän eri alan ammattitaiteilijaa ratkoivat meriteollisuuden yritysten esittämiä haasteita. 

Luova tulevaisuus

Yhteistyö taiteen ja eri alojen välillä laajentaa työn tekemisen tapoja ja merkityksiä. Tämä on yksi TYVI – Taiteen ja yritystoiminnan välinen yhteistyö uuden liiketoiminnan mahdollistajana -hankkeen ja sen jatkohankkeen ”Luova ajattelu ja taiteellinen asiantuntijuus elinkeinoelämän haasteita ratkomassa” perusajatuksista. Blogissa pääset lukemaan sekä hankkeiden toteutuksesta että mukana olleiden tekijöiden ajatuksia taiteen ja taiteellisen ajattelun käytöstä uusissa konteksteissa.

Uusimmat julkaisut

Seuraa blogia