← Takaisin blogiin

Luova tulevaisuus – Taide kehittämistyössä 

Hankkeen aikana syntynyt julkaisu on vapaasti luettavissa

Tämä nykyinen hankkeemme syntyi sen edeltäjän vanavedessä. Molempien hankkeiden tavoitteena on kasvattaa tietoisuutta taiteellisesta asiantuntijuudesta ja sen mahdollisuuksista. Myös yhtä tärkeänä tavoitteena on ollut luoda esimerkkejä siitä, miten sitä voidaan käyttää. Taiteellinen asiantuntijuus ja sen tuomat mahdollisuudet ovat vielä suurimmalle osalle sekä tekijöistä että tilaajista tuntemattomia asioita.

Tämä julkaisu syntyi juuri tuosta tarpeesta sanoittaa, mitä on taiteellinen asiantuntijuus. Julkaisussa on asiaa alustavia artikkeleita sekä puheenvuoroja tilaajatahoilta ja toteuttajilta. Mukana on kannustavia esimerkkejä taiteellisen asiantuntijuuden käytöstä ja taiteilijoiden omia näkemyksiä siitä, mihin he kokevat taiteellista asiantuntijuutta voitavan käyttää.

Julkaisu on luettavissa sähköisesti Taideyliopiston julkaisuarkistossa ja sitä on painettu myös pieni erä. KUVA: Antti Hintsa

Julkaisuun ovat kirjoittaneet useat Suomen eturivin taiteilijat, jotka toimivat taiteellisen asiantuntijuuden kentällä: kuvataiteilija Tero Annanolli, mediataiteilija Auri Antinranta, KTT Patrick Furu & muusikko Jari Perkiömäki, valokuvataiteilija Nanna Hänninen, kirjailija Anne Lukkarila, näyttelijä Niina Nurminen, muusikko Aakusti Oksanen ja nykysirkus- ja performanssitaiteilija Vesa Purokuru. 

Aihetta ja sen syvintä olemusta avaa taiteilija-kehittäjä Krista Petäjäjärven teksti, jossa hän kuvaa millaisia rooleja taide voi ottaa nykypäivän organisaatioissa. Taideyliopiston tutkimusinstituutin tutkijan Kai Lehikoisen teksti avaa taideperustaisen osaamisen hyötyjä. Julkaisussa on laajempia esimerkkejä caseista, joissa taiteellista asiantuntijuutta on hyödynnetty mm. musiikin keinoin (PEAB) tai improvisaation (Prima Power). Viimeisillä sivuilla on annettu ääni Max Mickelssonille, joka niputtaa ja analysoi kaikkia julkaisun kirjoituksia omassa tekstissään. 

Julkaisu on tehty helposti luettavaksi ja ymmärrettäväksi, eikä sitä ei tarvitse lukea kannesta kanteen vaan siitä voi poimia juuri itsellesi sopivat palaset. Toivottavasti tämä julkaisu puheenvuoroineen kannustaa sekä elinkeinoelämää että taiteilijoita kokeilemaan taiteen tarjoamia uusia mahdollisuuksia perinteisenä koetun taidekontekstin ulkopuolelta.

Luova tulevaisuus

Yhteistyö taiteen ja eri alojen välillä laajentaa työn tekemisen tapoja ja merkityksiä. Tämä on yksi TYVI – Taiteen ja yritystoiminnan välinen yhteistyö uuden liiketoiminnan mahdollistajana -hankkeen ja sen jatkohankkeen ”Luova ajattelu ja taiteellinen asiantuntijuus elinkeinoelämän haasteita ratkomassa” perusajatuksista. Blogissa pääset lukemaan sekä hankkeiden toteutuksesta että mukana olleiden tekijöiden ajatuksia taiteen ja taiteellisen ajattelun käytöstä uusissa konteksteissa.

Uusimmat julkaisut

Seuraa blogia