← Takaisin blogiin

Taiteellisen asiantuntijuuden mahdollisuudet tutuiksi sekä tilaajalle ja tekijälle

Hankkeemme haluaa vahvistaa ja levittää tietoutta taiteellisesti asiantuntijuudesta sekä tilaajatahoille sekä myös toteuttajille eli taiteilijoille. Asia on molemmille vielä uusi, ja tietoutta tarvitaan molemmin puolin vielä lisää.

Olemme järjestäneetkin Taideyliopiston avoimessa yliopistossa ensimmäisen kerran syksyllä 2022 Taiteilija osana organisaatiota – Uhka vai mahdollisuus? -kurssin. Nyt tuo kurssi järjestetään uudelleen. Kurssin tarkoituksena on avata vuoropuhelua ja ymmärrystä yhteistyön mahdollisuuksista kahden erilaisen alan välillä. Kurssilla avataan luovan ja taiteellisen asiantuntijuuden käsitettä ja sitä, miten taiteilija-kehittäjän asiantuntijuutta voi hyödyntää organisaatioissa.

Viime vuonna kurssilla testattiin improvisaatiota työelämän välineenä Antti Hintsan ja Anne Tastulan johdolla. KUVA: Jenni Latva

Kurssilla saadaan perustiedot aiheesta ja esimerkkejä taiteilijan ja työelämän yhteistyöstä. Koulutuksessa kuullaan alustuksia aiheesta sekä organisaatio- että taiteilijanäkökulmasta. Lisäksi kurssin lähipäivänä Seinäjoella opiskelijat pääsevät itse kokeilemaan taiteellisia kehittämismenetelmiä. Vuonna 2022 testattiin improvisaatiota ja haettiin sen avulla rohkeutta ja näkökulmia työelämän vuorovaikutustilanteisiin.

Hakuaika syksyn kurssille on juuri meneillään. Hae mukaan 15.8.2023 mennessä. Tarkemmat tiedot hakemisesta Opintopolusta ja sisällöstä Taideyliopiston opinto-oppaasta.

Luova tulevaisuus

Yhteistyö taiteen ja eri alojen välillä laajentaa työn tekemisen tapoja ja merkityksiä. Tämä on yksi TYVI – Taiteen ja yritystoiminnan välinen yhteistyö uuden liiketoiminnan mahdollistajana -hankkeen ja sen jatkohankkeen ”Luova ajattelu ja taiteellinen asiantuntijuus elinkeinoelämän haasteita ratkomassa” perusajatuksista. Blogissa pääset lukemaan sekä hankkeiden toteutuksesta että mukana olleiden tekijöiden ajatuksia taiteen ja taiteellisen ajattelun käytöstä uusissa konteksteissa.

Uusimmat julkaisut

Seuraa blogia