← Takaisin blogiin

Taideyliopiston kirjasto on kaikkia varten

Jenni Mikkonen Kuva Teatterikorkeakoulun kirjaston Halloween tapahtumasta 4.11.2016, jossa tarjolla oli musiikkialan tietoklinikkaa ja TeaKin uutuusjulkaisujen kirjoittajia kertomassa teoksistaan. Kuvassa tietopalvelusihteeri Kati Nieminen ja kirjastosihteeri Jaakko Kortesharju.

Taideyliopiston kirjasto yhdistyy virallisesti vuoden 2017 alussa. Yhteistyötä ja yhteisiä käytänteitä on kirjastoissa käyty läpi kuitenkin jo Taideyliopiston synnystä, vuodesta 2013, alkaen. Yksi yhteistyön tavoitteista on tehdä kirjaston palvelut kaikille taideyliopistolaisille yhdenveroisiksi. Kirjasto on mm. yhtenäistänyt käyttösäännöt ja hinnaston sekä kehittänyt uusia, yhteisiä palveluita. Usein asiakkaille näkyvimmät muutokset ovat aukioloaikamuutokset tai muutokset palveluihin, Taideyliopiston kirjastossa esimerkiksi aineistokierto akatemiakirjastojen välillä. Miten työtä on valmisteltu, mistä ideat uudistuksiin tulevat, miten asiakas voi vaikuttaa kirjaston palveluihin ja mikä jatkossa muuttuu – muuttuuko mikään? Kirjaston blogiin saatiin vastauksia kirjaston asiakaspalvelutiimiltä.

Mikä kirjaston palveluissa on muuttunut viime vuosien aikana?

Yksi asiakkaan kannalta näkyvimmistä uudistuksista on aineistokierto, joka mahdollistaa kirjastojen aineiston laajemman käytön: toisessa akatemiakirjastossa olevan kirjan voi kätevästi tilata noudettavaksi käyttämästään kirjastosta. Toinen suuri muutos on RFID-etälukuteknologian käyttöönotto, joka on jo toteutettu KuvAlla ja TeaKissa, ja on edessä myös SibAlla sekä Helsingissä että Kuopiossa mahdollisesti jo tulevan vuoden 2017 kuluessa. RFID helpottaa aineiston käsittelyä ja on aiempaa sähkömagneettista hävikinestojärjestelmää tarkempi ja luotettavampi. Asiakkaille lainaus on helpompaa, kun kirjojen viivakoodeja ei tarvitse erikseen suunnata oikein päin automaatilla. RFID-mahdollistaa tulevaisuudessa entistä laajemman itsepalvelun, joten tulevina vuosina muutoksia esim. kirjastojen aukioloaikoihin lienee tiedossa.

Miten ja mistä kirjaston henkilökunta saa ideoita palveluiden kehittämiseen?

Kirjaston henkilökunta osallistuu säännöllisesti kirjastoalan koulutustilaisuuksiin, seminaareihin ja konferensseihin, joista löytyy ideoita uusista palvelumalleista ja uudenlaisista tavoista hyödyntää kirjaston tiloja. Paljon tietoa löytyy myös kirjastoalan tutkimusta ja julkaisutoimintaa seuraamalla. Myös vierailut muihin kirjastoihin antavat piristysruiskeen palvelujen suunnitteluun. Antoisaa on myös asiakaspalautteen ja -kyselyiden kautta saatu asiakkaiden mielipide.

Miten kirjaston asiakkaat voivat osallistua kirjaston palveluiden kehittämiseen?

Asiakaskyselyiden vastauksista ja palautteesta poimitaan kirjastolle kehittämiskohteita. Tulevaisuudessa sosiaalisen median ja verkon palveluiden laajempi hyödyntäminen kirjaston ja asiakkaiden vuoropuheluun voi olla mahdollista. Keskeinen palauteväylä ovat myös hankintaehdotukset, joiden avulla rikastutetaan kokoelmia kirjaston hankintapolitiikan puitteissa.

Mitä tarkoittaa aineistokierto ja mitä uutta se tuo asiakkaille?

Aiemmin erillisinä toimineiden akatemiakirjastojen yhdistyttyä niiden lainattavat kirjat, nuotit ja muu aineisto ovat nyt asiakkaan tilattavissa mihin tahansa Helsingin akatemiakirjastoon. Samoin palauttaminen onnistuu kaikissa toimipisteissä aineiston kotikirjaston merkityksen vähentyessä. Aiemmasta poiketen myös kirjaston hyllyssä olevaan aineistoon voi tehdä Arscan kautta varauksia. Kuopion kirjaston aineisto on toistaiseksi taideyliopistolaisten käytettävissä kaukopalvelun välityksellä.

Millaista itsepalvelua Taideyliopiston kirjasto tarjoaa ja mitä hyötyä siitä on asiakkaille?

Kirjastossa tarjottava itsepalvelu on osin muutostilassa. Kirjastoautomatiikan ansiosta lainaaminen ja palautus hoituvat itsepalveluna kaikissa Helsingin akatemiakirjastoissa. Kirjaston tiloissa olevat muut laitteet ovat asiakkaiden vapaasti käytettävissä. Monet kirjastopalvelut pyritään tarjoamaan myös verkossa, jolloin asiakas voi lähettää yhteydenoton kirjastolle 24/7. Samoin kirjaston hankkimat sähköiset aineistot ovat taideyliopistolaisten käytettävissä uniarts-tunnuksilla vaikkapa kotikoneelta. Verkkopalvelut tulevat varmasti jatkossa lisääntymään entisestään. Pisimmälle itsepalvelu on tällä hetkellä viety Teatterikorkeakoulun kirjastolla, jossa asiakkaat pääsevät käyttämään kirjaston tiloja myös henkilökunnan ollessa poissa. Kirjastotilojen sallimissa rajoissa pyritään itsepalvelukirjaston ajatusta laajentamaan jatkossa myös muihin akatemiakirjastoihin.

Missä kirjasto viestii palvelumuutoksista?

Kirjasto tiedottaa uudistuksista ja muutoksista palveluissaan ennen muuta sähköisesti: ajantasaisin tieto palveluista löytyy aina kirjaston verkkosivuilta, mutta tämän ohella uusista palveluista pyritään tiedottamaan aktiivisesti myös sosiaalisen median kanavien kuten Facebookin välityksellä. Uudet palvelut pyritään tietenkin tuomaan näkyviksi myös kirjastoissa, sillä siellähän asiakkaammekin ovat.

Millaisia terveisiä kirjaston asiakaspalvelutiimi haluaa lähettää asiakkaille?

Kirjaston palveluiden yhtenäistäminen on matka, josta osia on vielä kulkematta – ja parannettavaa löytyy varmasti aina. Yhteistyössä akatemioiden ja asiakkaidemme kanssa pyrimme kuitenkin kehittämään palvelujamme entistäkin sujuvammiksi. Asiakkaiden palaute kirjastolle on erittäin tervetullutta, ja tarjoaa tärkeää tietoa käyttäjien tarpeista. Kirjasto on olemassa kaikkia asiakkaitaan varten, tervetuloa kirjastoon!

Kirjaston asiakaspalvelutiimistä kysymyksiin vastasivat: Kristiina Aunesluoma, Maarit Heikkinen, Jari Klemetti, Jaakko Kortesharju, Kati Nieminen ja Jaana Tiihonen.

Kirjaston kotisivut: https://lib.uniarts.fi/

Kirjaston Facebook-sivut: https://www.facebook.com/uniartslibrary/

Anna palautetta kirjastolle: https://lib.uniarts.fi/eform/submit/palaute

TAIDE + TIETO = Taideyliopiston kirjasto

Taideyliopiston kirjaston blogi avaa Kuvataideakatemian, Sibelius-Akatemian ja Teatterikorkeakoulun kirjastojen toimintaa sekä palveluja kirjastonkäyttäjille ja saa näin toivottavasti asiakkaat entistä aktiivisemmiksi kirjastonkäyttäjiksi. Taideyliopiston kirjasto on yhtä kuin laajat, eri taiteenalojen kokoelmat. Se on osaava ja sitoutunut henkilökunta sekä tila, joka tarjoaa kaikille mahdollisuuden tulla tiedon äärelle omana itsenään. Tervetuloa kirjastoon!

Uusimmat julkaisut

Seuraa blogia