← Back to blog

Äänen ja mielen monet polut – Miten taiteet yhdistyvät minussa

Soila Sariolan tohtoriprojekti.

Vuonna 2011 alkaneen taiteellisen tutkimukseni kohteena on monitaiteinen ja monialainen improvisaatio. Tutkin sitä omasta, laulajan, esiintyjän ja improvisoijan positiostani käsin ja eri alojen taiteilijoista koostuvien eri kokoisten kollektiivien harjoitus- ja esitysprosesseja tarkkailemalla. Lähtökohtani on ollut improvisoidun äänen ja kuvan yhdistäminen. Teen itse esityksissä aina sekä vapaata kuvaa että improvisoin äänellä eli monitaide syntyy taiteilijuuteni sisältä käsin. Ohjaavia kysymyksiä ovat olleet: Miten musiikki vaikuttaa kuvaan, ja miten kuvan tekeminen musiikkiin? Mitä yhtäläisyyksiä ja eroja voin löytää erilaisista taidemuodoista kokeellisen oppimisen kautta? Mitä elementtejä symbioosista löytyy ja miten voin hyödyntää niitä? Miten taiteiden vuoropuhelu kuuluu ja näkyy työssäni? Miten taiteilijat toimivat luovassa prosessissa?


Prosessin edetessä olen saanut ja joutunut sukeltamaan taiteen maailmaan monikerroksisesti ja olen vahvasti asettunut taiteen synergisten ja kumulatiivisesti toisistaan kumpuavien luomisprosessien synnyttämien kysymysten äärelle. 


Taiteelliset osiot: 

I Äänikuva (18.-20.1.2012) Ateneum-sali, Hki; soolo


II Kuvittele ääni! (2.6.2014) Louhisali, Espoo; Tapiolan kuoro, assistenttina Aura Kotkavirta 

III Like! Liike! (2.6.2014) Blackbox, Hki; duo -parinani tanssija Janne Marja-Aho


IV Syke! (27.2.2015) Blackbox, Hki; triossa lisäkseni Timo Kämäräinen ja Zarkus Poussa 

V Synergy (1.5.2021) Äänite. Viisiosainen improvisoitu ääniteos äänelle ja kuvantekemiselle; soolo


Tutkielma: ”Monitaiteellinen improvisaatio luovan prosessin työvälineenä – Näköaloja taiteelliseen työskentelyyn” 

Soila Sariola on tohtoriopiskelija Taiteilijakoulutuksessa Musiikkikasvatuksen jazzin ja kansanmusiikin tohtorikoulu MuTrissa.


Keywords: Improvisaatio, cross-over, läsnäolo, taiteellinen prosessi, luova prosessi, kollektiivinen luominen, monitaide, ihmisääni, laulu

Future doctors in music

We have approximately 150 doctoral students enrolled at the Sibelius Academy. This blog offers a view to their research projects.

The doctoral students are a part of a research community which is a unique combination of artistic activities, education, and research.

Their projects cover a wide spectrum of topics in the realm of music, combining musical practices and different research approaches.

Latest posts

Follow blog