← Back to blog

Historia, taide ja taiteellinen tutkimus -työpaja 13.4.2023

Teos Devotions upon Emergent Occasions (after John Donne), 2018, monimediainen yhteistyöteos (Taidegrafiikan opetusalue), 300 x 400 cm
Petri Summanen Devotions upon Emergent Occasions (after John Donne), 2018, monimediainen yhteistyöteos (Taidegrafiikan opetusalue),

Historiafoorumin Torstaifoorumin 13.4.2023 klo 13-16 teema on Historia, taide ja taiteellinen tutkimus.

Torstaifoorumin työpajan tavoitteena on kolmessa kutsutussa alustuksessa ja pyöreän pöydän keskustelussa saada tuntumaa siihen, millä tavalla historia voi olla läsnä taiteessa ja taiteellisessa tutkimuksessa ja näihin liittyvässä pedagogiikassa? Mitä ja miten historia ylipäänsä on? Mihin tarvitsemme historiaa? Millaista voisi olla Taideyliopiston historiakulttuuri 2020-luvulla?

Torstaifoorumin työpaja järjestetään Taideyliopiston Myllyssä (yhdistetyt luentoluokat 219 ja 220, Sörnäisten rantatie 19, Helsinki). Voit osallistua työpajaan joko paikan päällä Myllyssä tai etänä Zoomissa.

Ilmoittaudu mukaan 11.4.2023 mennessä: Historia, taide ja taiteellinen tutkimus

Työpajan alustukset

1. Pia Kleemola-Välimäki (MuT): Emmi ja Tyyne – uraauurtavat naispelimannit Isojoelta

2. Annu Vertanen (professori, KuM): Olemme nyt tässä – Ajallisesta matkasta taiteen ja taiteilijoiden välissä

3. Jukka von Boehm (FT, lehtori): Teatterihistorian opetus tutkivana laboratoriotyönä

Pyöreän pöydän keskustelu

Osallistujina alustajat ja läsnäolijat, moderoijina Hanna Järvinen ja Anne Kauppala

Abstraktit

Jukka von Boehm (FT, lehtori): Teatterihistorian opetus tutkivana laboratoriotyönä

Mitä on historia? Eli mitä muuta historia voisi olla kuin pelkkien tiedollisten kokonaisuuksien omaksumista. Erittelen, pohdin ja havainnollistan pedagogiani ja opetusesimerkkien valossa kysymyksiä esittävien taiteiden historianopetuksen luonteesta osana taiteen korkeakouluopetusta. Pedagogina pyrkimykseni on ollut purkaa ”teorian” ja ”käytännön” välisiä raja-aitoja ja haastaa kokeilemalla työpajoissa eri aikakausien teatterillisten ajattelutapojen tai konventioiden soveltamista tai törmäyttämistä nykyaikaan. Keskeisiä soveltamiani teoreettisia käsitteitä tässä yhteydessä ovat olleet muun muassa ”re-enactment” ja affektiivinen historia.Pia Kleemola-Välimäki (MuT): Emmi ja Tyyne – uraauurtavat naispelimannit Isojoelta

Suomalainen historiallinen pelimanniviulumusiikki on perinteisesti ollut miesten dominoimaa. Naisten rooli instrumentaalimusiikin esittäjinä ei ole ollut kansanmusiikkiperinteessä merkittävä. Asia konkretisoituu eteläpohjalaisilta viulupelimanneilta 1930–1980-luvuilla kerättyjä arkistoäänitteitä tarkastellessa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja Kansanperinteen arkiston kokoelmista löytyvistä 1776 sooloesityksestä ainoastaan 28 on naispelimanneilta tallennettuja.

Tässä soivassa luennossa nostetaan esiin kaksi kiinnostavaa oman alansa pioneeria Isojoelta, Etelä-Pohjanmaalta. Viulupelimannit Emmi Salonen (1890–1985) ja Tyyne Vanha-Villamo (1901–1990) ovat Eteläpohjalaisten viulupelimannien soittotyylin tutkimushankkeen tutkimusaineiston ainoat naispuoliset pelimannit, joiden soittoa on tallennettu. Arkistonauhojen sekä pelimannien henkilöhistorioiden avulla havainnollistetaan Salosen ja Vanha-Villamon soittotyylejä, heidän repertuaariaan sekä sitä, minkälainen naispelimannin rooli on ollut eteläpohjalaisessa kyläyhteisössä.

Annu Vertanen (professori, KuM): Olemme nyt tässä – Ajallisesta matkasta taiteen ja taiteilijoiden välissä

Esittelen alustuksessani lyhyesti kahden taideprojektin lähtökohtia ja vaiheita. Puhun nykytaideteoksista, joissa tietty historiallinen teos tai teokset toimivat nimittäjänä ja osana työskentelypintaa. Pohdin historiallisen taustamateriaalin käyttämisen ja valinnan syitä ja merkityksellisyyttä teosten tekemiselle ja lopputulokselle. Kummassakin tapauksessa nykytaiteen keinoin tarkastellaan satojen vuosia sitten valmistunutta taidetta, sekä tekstiä että kuvaa.

Esittelen teokset Devotions upon Emergent Occasions (after John Donne) (2018 valmistunut Kuvataideakatemian opiskelijoiden, alumnien ja opettajien yhteistyöteos) ja Kuvitellut maisemat/Unwrapped Valleys  (2019 valmistunut KuvA:n taidegrafiikan opettajien yhteisteos).

Dynamic interpretations of the past

The Uniarts Helsinki History Forum blog regularly publishes comments on topical themes and initiatives regarding the history of performing arts. The blog posts are written by researchers affiliated with the Uniarts History Forum. In their texts, the researchers shed light on both their own academic projects and the fields of arts and history research in general. The blog “Dynamic interpretations of the past” is a publication (ISSN 2736-9986). Editorial board: Anne Kauppala (editor in chief), Kaarina Kilpiö, Vesa Kurkela, Markus Mantere, Saijaleena Rantanen and Johanna Rauhaniemi (editorial coordinator).

Taideyliopiston Historiafoorumi -tutkimuskeskuksen blogissa julkaistaan säännöllisesti puheenvuoroja esittävien taiteiden historiantutkimuksen ajankohtaisista aiheista ja aloitteista. Blogikirjoitukset kertovat niin tutkimuskeskuksen tutkijoiden omien hankkeista kuin yleisemminkin historian- ja taiteentutkimuksen kentän ilmiöistä. “Dynamic Interpretations of the Past” -blogi on julkaisu (ISSN 2736-9986). Toimitusneuvosto: Anne Kauppala (päätoimittaja), Kaarina Kilpiö, Vesa Kurkela, Markus Mantere, Saijaleena Rantanen ja Johanna Rauhaniemi (toimitussihteeri),

I Konstuniversitetets Historieforums blogg publicerar vi regelbundet kommentarer och initiativ om scenkonstens och musikens historia. Våra bloggtexter är skrivna av de forskare som är affilierade vid Konstuniversitetets Historieforum. Texterna belyser såväl forskarnas egna akademiska projekt som forskningsfälten kring historie- och konstforskning i allmänhet. Bloggen “Dynamic interpretations of the past” är en publication (ISSN 2736-9986). Redaktionsråd: Anne Kauppala (ordförande för redaktionsrådet), Kaarina Kilpiö, Vesa Kurkela, Markus Mantere, Saijaleena Rantanen and Johanna Rauhaniemi (redaktionssekreterare)

Latest posts

Follow blog