← Back to blog

Kuoromusiikki Yleisradion lähetyksissä 1926 – 1939

Inari Tillin tohtoriprojekti.

Tutkimukseni kohteena on kuoromusiikin käyttö Yleisradion ohjelmissa 1926 – 1939. Yleisradion vuosikertomuksista, ohjelmatiedoista sekä arkistossa säilyneistä ohjelmista selviää, että kuoromusiikkia on kuultu Suomen radiossa jo ensimmäisistä lähetyksistä lähtien. Kuorot ovat esiintyneet radiostudiossa sekä valtion virallisissa tilaisuuksissa ja kuorojen konsertteja on radioitu. Tärkeimmät tutkimusalat ovat musiikintutkimus, musiikinhistoria, kuoromusiikin historia, radion historia ja henkilöhistoria.

Tavoitteenani on selvittää, minkälainen tehtävä kuoromusiikilla oli radiolähetyksissä niiden ensimmäisinä vuosina. Tutkimuksen kohteena ovat niin radiolähetyksissä esiintyneet kuorot, kuorojen ohjelmistot kuin yleisön kuoromusiikkiohjelmista antama palautekin. Vastauksia hakemiini kysymyksiin haen saatavilla olevaa aineistoa kattavasti tarkastellen ja hermeneuttisesti analysoiden, lukemalla sekä muistiinpanoja tehden. Aineistona tutkimuksessa käytetään saatavilla olevia soivia ja kirjallisia materiaaleja, esimerkiksi radioarkistossa säilyneitä ohjelmia, haastatteluja, historiikkeja, yleisön palautteita ja lehtiartikkeleja.
Lähtöoletuksena tutkimukselle on, että kuoromusiikilla on ollut oma paikkansa radiolähetyksissä jo niiden alusta lähtien. Kuoromusiikin merkitys on ollut radiolähetyksissä niin kasvatuksellinen, nationalistinen kuin viihdyttäväkin.

Inari Tilli on tutkijakoulutuksen tohtoriopiskelija DocMus-tohtorikoulussa.

Asiasanat:

  • kuoro
  • kuoromusiikki
  • radio
  • Yleisradio

Future doctors in music

We have approximately 150 doctoral students enrolled at the Sibelius Academy. This blog offers a view to their research projects.

The doctoral students are a part of a research community which is a unique combination of artistic activities, education, and research.

Their projects cover a wide spectrum of topics in the realm of music, combining musical practices and different research approaches.

Latest posts

Follow blog