← Back to blog

Lapset ja nuoret urkupenkille. Yhteistoiminnallisten rakenteellisten ja pedagogisten mallien kehittäminen.

Emilia Sorannan tohtoriprojekti.

This description is only available in Finnish.

Kehitän väitöstutkimuksessani lasten ja nuorten urkujensoiton pienryhmäperusteista pedagogiikkaa ja oppimateriaalia sekä toimintaa tukevia yhteistyömalleja. Tavoitteeni on edistää lasten ja nuorten urkujensoiton mahdollisuuksia, tukea lasten ja nuorten kasvua ja hyvinvointia yhteismusisoinnin avulla sekä viestiä uudesta urkutoiminnasta. Kehittämisprojektissa korostuvat eettiset periaatteet saavutettavuus, osallistavuus ja yhteistoiminnallisuus. Tutkimuksessa on mukana peruskoulun alakouluja, Suomen ev.lut. kirkon lapsikuoroja ja taiteen perusopetuksen oppilaitoksia. 

Emilia Soranta on tohtoriopiskelija tieteellisessä soveltajakoulutuksessa Klassisen musiikin tohtorikoulu DocMusissa.

Asiasanat:

  • urut
  • lapset
  • nuoret
  • pedagogiikka
  • musiikkikasvatus
  • yhteistoiminnallisuus
  • osallistavuus
  • saavutettavuus

Future doctors in music

We have approximately 150 doctoral students enrolled at the Sibelius Academy. This blog offers a view to their research projects.

The doctoral students are a part of a research community which is a unique combination of artistic activities, education, and research.

Their projects cover a wide spectrum of topics in the realm of music, combining musical practices and different research approaches.

Latest posts

Follow blog