← Back to blog

Muitát, ohcat, gávdnat – Miten ottaa joiku takaisin

Anna Näkkäläjärvi-Länsmanin tohtoriprojekti

Jatkotutkintoprosessissani tutkin saamelaiseen joikuun ajattelutapaa, jonka mukaan joikaamaan ei voi oppia, jos sitä ei ole oppinut kasvamalla sisällä joikukulttuurissa. Tutkin asiaa oman taiteilijakokemukseni kautta ja tutkin, onko kokemukseni osa kollektiivisempaa kokemusta saamelaisyhteisössä. Tutkimuksessani olen kiinnostunut joiun asemasta saamelaisessa elämässä ja yhteiskunnassa. Tutkin joiun katkeamisen aiheuttamaa kokemusta ja perinteen elvyttämistä sen luomassa henkisessä ympäristössä. Miten elvyttää ja ottaa takaisin joiku? Miten säilyttää joiun tyylipiirteet ja toimintatavat? Mitä joiku voisi olla tässä ajassa? Miten säilyttää tasapaino muuttumisen, elämisen ja perinteiden säilyttämisen välillä?

Anna Näkkäläjärvi-Länsman on tohtoriopiskelija taiteilijakoulutuksessa MuTri-tohtorikoulussa.

Asiasanat: saamelaiset, alkuperäiskansat, joiku, dekolonisaatio, repatriaatio

Future doctors in music

We have approximately 150 doctoral students enrolled at the Sibelius Academy. This blog offers a view to their research projects.

The doctoral students are a part of a research community which is a unique combination of artistic activities, education, and research.

Their projects cover a wide spectrum of topics in the realm of music, combining musical practices and different research approaches.

Latest posts

Follow blog