← Back to blog

Nainen soittaa naisten musiikkia – pianistin näkökulmia suomalaisiin naissäveltäjiin 1800-luvulta nykypäivään

Jenna Ristilän tohtoriprojekti.

This description is available only in Finnish.

Taiteellisen jatkotutkintoni tavoitteena on esitellä suomalaisten naissäveltäjien musiikkia 1800-luvulta nykypäivään, sekä tarkastella eri tapoja, joilla sukupuoli ilmenee esiintyjän, teoksen ja säveltäjän yhteydessä. Konserttisarjassa tutkin, kuinka naissäveltäjät ovat käyttäneet musiikin eri muotorakenteita, ja viimeisessä konsertissa kysyn, kenet ylipäänsä luokitellaan suomalaiseksi säveltäjäksi. Artikkeleissa asetan esiintyjän kehollisuuden ja teoksen kulttuurisen kontekstin musiikkianalyysin keskiöön hyödyntäen feminististä ja queer-musiikintutkimusta.

Asiasanat:

  • naissäveltäjä
  • pianisti
  • sukupuoli
  • identiteetti
  • feministinen
  • musiikintutkimus
  • kehollisuus

Future doctors in music

We have approximately 150 doctoral students enrolled at the Sibelius Academy. This blog offers a view to their research projects.

The doctoral students are a part of a research community which is a unique combination of artistic activities, education, and research.

Their projects cover a wide spectrum of topics in the realm of music, combining musical practices and different research approaches.

Latest posts

Follow blog