← Back to blog

Säveltävänä naisena maailmassa: säveltäjä Ann-Elise Hannikainen aikakautensa peilinä

Markus Virtasen tohtoriprojekti.

Musiikinhistoriallisen väitöskirjatutkimukseni lähtökohtana on suomalaisen säveltäjä ja pianisti Ann-Elise Hannikaisen (1946–2012) elämä ja taiteellinen toiminta. Tutkimukseni perustavana ajatuksena on näkemys Ann-Elise Hannikaisesta mikrohistoriallisessa tutkimusperinteessä kuvattuna poikkeuksena (ks. esim. Elomaa 2001, 71–72 ja Ginzburg 1993, 32–33): ihmisenä, jonka elämä ja teot ja niiden vastaanotto ympäröivässä yhteiskunnassa tarjoavat ikkunan suurempiin yhteiskunnallisiin teemoihin.

Tarkastelemalla maailmaa Ann-Elise Hannikaisen elämän ja uran kautta pyrin rikastamaan käsitystämme suomalaisesta 1970-luvun yhteiskunnasta ja sen arvoista sekä median suhteesta säveltäjän ammattiin ja (nais)sukupuoleen. Lisäksi tutkimukseni tarjoaa näkymän kosmopoliittisen säveltäjän elämään ja uraan Espanjassa, joka matkailumaantieteellisestä tuttuudestaan huolimatta on monin tavoin kulttuurisesti tuntematon suomalaisille.

Markus Virtanen on tohtoriopiskelija tutkijakoulutuksessa DocMus-tohtorikoulussa.

Asiasanat:

  • Ann-Elise Hannikainen
  • mikrohistoria
  • reseptiohistoria
  • musiikinhistoria
  • feministinen musiikintutkimus

Future doctors in music

We have approximately 150 doctoral students enrolled at the Sibelius Academy. This blog offers a view to their research projects.

The doctoral students are a part of a research community which is a unique combination of artistic activities, education, and research.

Their projects cover a wide spectrum of topics in the realm of music, combining musical practices and different research approaches.

Latest posts

Follow blog