← Back to blog

Thursday Forum, autumn 2022

Thursday Forum meetings take place in the afternoon, from 1 pm to 2.30 pm. The meetings start with a presentation of an hour and half, including discussion on any questions raised, followed by another hour and half (2.45 pm to 4 pm) of discussion on an academic text (or seminar paper) related to the theme of the day (so-called “extra time”).

Thursday Forum will be arranged in Music Centre Helsinki (Töölönlahdenkatu 16, Helsinki, meeting room 3101) and it is also possible take part to the event online on Zoom.

– 8.9.2022 Karl-Erik Michelsen (Lappeenranta-Lahti University of Technology): Transnationaali historia ja modernin yhteiskunnan ilmiöt (in Finnish)

Kaj Ahlsved`s seminar paper: Bland velociped-galopper och ping pong-polkor: Utgivning av idrottsrelaterad mellanmusik i Sverige (och Finland) ca 1866–1939

 – 6.10.2022 Kimi Kärki (University of the Arts Helsinki): Fasismin lumoa ja puhuvia koneita (in Finnish)

Johanna Talasniemi`s seminar paper: Aulikki Rautawaara (1906-1990) Sibeliuksen laulujen esittäjänä: ohjelmisto ja esiintymistilanteet

 – 3.11.2022 Jaakko Tahkokallio (University of Helsinki): Keskiajan kirkkolaulun fragmentaariset lähteet Suomessa (in Finnish)

Lasse Mäki`s seminar paper: Tonarium-katkelmat suomalaisissa reformaatioajan kirkkolaulukäsikirjoituksissa 

Register until 2 November 2022: Thursday Forum

– 15.12.2022 at 2 pm – 5 pm Ingeborg Zechner (University of Graz, Institute of Musicology)

Kaarina Kilpiö`s seminar paper: Music making and music professionals in Finnish short films, 1930s to 1950s

Dynamic interpretations of the past

The Uniarts Helsinki History Forum blog regularly publishes comments on topical themes and initiatives regarding the history of performing arts. The blog posts are written by researchers affiliated with the Uniarts History Forum. In their texts, the researchers shed light on both their own academic projects and the fields of arts and history research in general. The blog “Dynamic interpretations of the past” is a publication (ISSN 2736-9986). Editorial board: Anne Kauppala (editor in chief), Kaarina Kilpiö, Vesa Kurkela, Markus Mantere, Saijaleena Rantanen and Johanna Rauhaniemi (editorial coordinator).

Taideyliopiston Historiafoorumi -tutkimuskeskuksen blogissa julkaistaan säännöllisesti puheenvuoroja esittävien taiteiden historiantutkimuksen ajankohtaisista aiheista ja aloitteista. Blogikirjoitukset kertovat niin tutkimuskeskuksen tutkijoiden omien hankkeista kuin yleisemminkin historian- ja taiteentutkimuksen kentän ilmiöistä. “Dynamic Interpretations of the Past” -blogi on julkaisu (ISSN 2736-9986). Toimitusneuvosto: Anne Kauppala (päätoimittaja), Kaarina Kilpiö, Vesa Kurkela, Markus Mantere, Saijaleena Rantanen ja Johanna Rauhaniemi (toimitussihteeri),

I Konstuniversitetets Historieforums blogg publicerar vi regelbundet kommentarer och initiativ om scenkonstens och musikens historia. Våra bloggtexter är skrivna av de forskare som är affilierade vid Konstuniversitetets Historieforum. Texterna belyser såväl forskarnas egna akademiska projekt som forskningsfälten kring historie- och konstforskning i allmänhet. Bloggen “Dynamic interpretations of the past” är en publication (ISSN 2736-9986). Redaktionsråd: Anne Kauppala (ordförande för redaktionsrådet), Kaarina Kilpiö, Vesa Kurkela, Markus Mantere, Saijaleena Rantanen and Johanna Rauhaniemi (redaktionssekreterare)

Latest posts

Follow blog