← Back to blog

Thursday Forum, spring 2022

Thursday Forum meetings take place in the afternoon, from 1 pm to 2.30 pm. The meetings start with a presentation of an hour and half, including discussion on any questions raised, followed by another hour and half (2.45 pm to 4 pm) of discussion on an academic text (or seminar paper) related to the theme of the day (so-called “extra time”).

-13.1.2022 Nuppu Koivisto-Kaasik (& Susanna Välimäki, University of the Arts Helsinki/University of Helsinki): Historialliset säveltäjänaiset 1800- ja 1900-luvun Suomessa

Seminar paper: Arja Kastinen: Peurankaataja Pedrin sielunmaisema

-17.2.2022 Eero Hyvönen (Aalto University / HelDig-project): Semanttisen webin tietoinfrastruktuuri Suomessa ja sen hyödyntäminen digitaalisten ihmistieteiden sovelluksissa

There is no seminar paper on the extra time. At 2.45-4 pm it is possible to discuss together about the Uniarts Helsinki`s database plans and projects.

17.3.2022 Aappo Kähönen: Suomalainen arkipäivän bolsehvismi Muurmannin rannikolla 1930-luvulla (Finnish National Gallery, Suomalaiset Venäjällä 1917–1964 -hanke)

Seminar paper by Meri Herrala: Networks of musical exchange and civic diplomacy between the Soviet Union and the United States: Case study violinists

7.4.2022 Anu Lahtinen (University of Helsinki): Ihminen ajassa – sukupuoli ja aikalaiskonteksti

Seminar paper by Nuppu Koivisto-Kaasik: The European slave trader’ Julius Onczay and his ensemble: Patriarchal Power Structures and Strategies of Resistance in Late Nineteenth-Century Ladies’ Orchestras.

5.5.2022 Lauri Suurpää (University of the Arts Helsinki Sibelius Academy): Musiikinteoria, musiikkianalyysi ja historia

Seminar paper by Olli-Pekka Tuomisalo: Varhaista musiikkielämää Suomessa

The event will be arranged online in Zoom and onsite at Musiikkitalo (room S3101). Register until 3 May 2022: Thursday Forum

Dynamic interpretations of the past

The Uniarts Helsinki History Forum blog regularly publishes comments on topical themes and initiatives regarding the history of performing arts. The blog posts are written by researchers affiliated with the Uniarts History Forum. In their texts, the researchers shed light on both their own academic projects and the fields of arts and history research in general. The blog “Dynamic interpretations of the past” is a publication (ISSN 2736-9986). Editorial board: Anne Kauppala (editor in chief), Kaarina Kilpiö, Vesa Kurkela, Markus Mantere, Saijaleena Rantanen and Johanna Rauhaniemi (editorial coordinator).

Taideyliopiston Historiafoorumi -tutkimuskeskuksen blogissa julkaistaan säännöllisesti puheenvuoroja esittävien taiteiden historiantutkimuksen ajankohtaisista aiheista ja aloitteista. Blogikirjoitukset kertovat niin tutkimuskeskuksen tutkijoiden omien hankkeista kuin yleisemminkin historian- ja taiteentutkimuksen kentän ilmiöistä. “Dynamic Interpretations of the Past” -blogi on julkaisu (ISSN 2736-9986). Toimitusneuvosto: Anne Kauppala (päätoimittaja), Kaarina Kilpiö, Vesa Kurkela, Markus Mantere, Saijaleena Rantanen ja Johanna Rauhaniemi (toimitussihteeri),

I Konstuniversitetets Historieforums blogg publicerar vi regelbundet kommentarer och initiativ om scenkonstens och musikens historia. Våra bloggtexter är skrivna av de forskare som är affilierade vid Konstuniversitetets Historieforum. Texterna belyser såväl forskarnas egna akademiska projekt som forskningsfälten kring historie- och konstforskning i allmänhet. Bloggen “Dynamic interpretations of the past” är en publication (ISSN 2736-9986). Redaktionsråd: Anne Kauppala (ordförande för redaktionsrådet), Kaarina Kilpiö, Vesa Kurkela, Markus Mantere, Saijaleena Rantanen and Johanna Rauhaniemi (redaktionssekreterare)

Latest posts

Follow blog