← Back to blog

Thurs­day Fo­rum, autumn 2023

Thursday Forum meetings take place in the afternoon, from 1 pm to 2.30 pm. The meetings start with a presentation of an hour and half, including discussion on any questions raised, followed by another hour and half (2.45 pm to 4 pm) of discussion on an academic text (or seminar paper) related to the theme of the day (so-called “extra time”). Thursday Forum will be arranged in Music Centre Helsinki (Töölönlahdenkatu 16, Helsinki, meeting room 3101) and it is also possible take part to the event online on Zoom.


7.9.2023 Kirsi Heimonen (University of the Arts Helsinki) and Anu Rissanen (University of Jyväskylä): Muistoihin kaivertuneet tilat: kaksi näkökulmaa suomalaisten mielisairaalamuistoihin
(the presentation is only in Finnish about collected memories of mental hospitals at 2 – 4 pm and the place is Helsinki Music Centre` Organo Hall)

12.10.2023 Anna Kuismin (The Finnish Literature Society): Mikro- ja kulttuurihistoriallista löytöretkeilyä elämäkertojen ja päiväkirjojen parissa
Seminar paper: Leena Heikkilä: Eurooppalaisia inspiraatioita ja traditioita: suomalaiset musiikinopiskelijat Berliinissä ja Wienissä 1885-197

Register event until 10 October 2023: Thursday Forum

9.11.2023 Jussi-Pekka Hakkarainen, Maarit Koivisto and Juha Rautiainen (National Library of Finland): Kansalliskirjaston Dataklinikka eli kuinka hyödyntää Kansalliskirjaston tuottamaa dataa tutkimuksessa? (Notice! Today there is no seminar paper)

7.12.2023 Elina Viljanen (University of Helsinki): Stalinismista ja populaarimusiikin teoriasta Neuvostoliitossa

Dynamic interpretations of the past

The Uniarts Helsinki History Forum blog regularly publishes comments on topical themes and initiatives regarding the history of performing arts. The blog posts are written by researchers affiliated with the Uniarts History Forum. In their texts, the researchers shed light on both their own academic projects and the fields of arts and history research in general. The blog “Dynamic interpretations of the past” is a publication (ISSN 2736-9986). Editorial board: Anne Kauppala (editor in chief), Kaarina Kilpiö, Vesa Kurkela, Markus Mantere, Saijaleena Rantanen and Johanna Rauhaniemi (editorial coordinator).

Taideyliopiston Historiafoorumi -tutkimuskeskuksen blogissa julkaistaan säännöllisesti puheenvuoroja esittävien taiteiden historiantutkimuksen ajankohtaisista aiheista ja aloitteista. Blogikirjoitukset kertovat niin tutkimuskeskuksen tutkijoiden omien hankkeista kuin yleisemminkin historian- ja taiteentutkimuksen kentän ilmiöistä. “Dynamic Interpretations of the Past” -blogi on julkaisu (ISSN 2736-9986). Toimitusneuvosto: Anne Kauppala (päätoimittaja), Kaarina Kilpiö, Vesa Kurkela, Markus Mantere, Saijaleena Rantanen ja Johanna Rauhaniemi (toimitussihteeri),

I Konstuniversitetets Historieforums blogg publicerar vi regelbundet kommentarer och initiativ om scenkonstens och musikens historia. Våra bloggtexter är skrivna av de forskare som är affilierade vid Konstuniversitetets Historieforum. Texterna belyser såväl forskarnas egna akademiska projekt som forskningsfälten kring historie- och konstforskning i allmänhet. Bloggen “Dynamic interpretations of the past” är en publication (ISSN 2736-9986). Redaktionsråd: Anne Kauppala (ordförande för redaktionsrådet), Kaarina Kilpiö, Vesa Kurkela, Markus Mantere, Saijaleena Rantanen and Johanna Rauhaniemi (redaktionssekreterare)

Latest posts

Follow blog