← Back to blog

Torstaifoorumin syksyn 2020 ohjelma

Torstaifoorumin vierailuluennot klo 13.00-14.30 ovat kaikille avoimia. Jatkoajalla klo 14.45-16.00 keskustellaan päivän teemaan liittyvästä tutkimustekstistä. Syksyn 2020 Torstaifoorumit ovat hybriditapahtumia.

10.9. Kajsa Dahlbäck (Taideyliopisto): Säveltävät nunnat 1600-luvun Italiassa

8.10. Peruttu / Johan Pyy (SLS): Automatisk transkribering av handstil – möjligheter och utmaningar / Automaattinen käsialantunnistus – mahdollisuudet ja haasteet

12.11. Marko Tikka (Tampereen yliopisto): Tanssiin suhtautuminen ja tanssikiellot Suomessa vuosina 1918–1948

10.12. Simo Mikkonen ja Anna Veijola (Jyväskylän yliopisto): Sisällöistä taitoihin – miten opettaa historiaa toisin.
Zoom-etätapahtumaan osallistumislinkin saa Nuppu Koivistolta (nuppu.koivisto@uniarts.fi). Ilmoittautuminen kaikille avoimelle luennolle päättyy 8.12.2020.

Paikka: Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Töölönlahdenkatu 16, Helsinki, kokoushuone S3101 tai Zoom.

Ilmoittautumisohjeet ja linkit Zoom-tapahtumiin päivittyvät sivulle lähempänä luentoja.

Dynamic interpretations of the past

The Uniarts Helsinki History Forum blog regularly publishes comments on topical themes and initiatives regarding the history of performing arts. The blog posts are written by researchers affiliated with the Uniarts History Forum. In their texts, the researchers shed light on both their own academic projects and the fields of arts and history research in general. The blog “Dynamic interpretations of the past” is a publication (ISSN 2736-9986). Editorial board: Anne Kauppala (editor in chief), Kaarina Kilpiö, Vesa Kurkela, Markus Mantere, Saijaleena Rantanen and Johanna Rauhaniemi (editorial coordinator).

Taideyliopiston Historiafoorumi -tutkimuskeskuksen blogissa julkaistaan säännöllisesti puheenvuoroja esittävien taiteiden historiantutkimuksen ajankohtaisista aiheista ja aloitteista. Blogikirjoitukset kertovat niin tutkimuskeskuksen tutkijoiden omien hankkeista kuin yleisemminkin historian- ja taiteentutkimuksen kentän ilmiöistä. “Dynamic Interpretations of the Past” -blogi on julkaisu (ISSN 2736-9986). Toimitusneuvosto: Anne Kauppala (päätoimittaja), Kaarina Kilpiö, Vesa Kurkela, Markus Mantere, Saijaleena Rantanen ja Johanna Rauhaniemi (toimitussihteeri),

I Konstuniversitetets Historieforums blogg publicerar vi regelbundet kommentarer och initiativ om scenkonstens och musikens historia. Våra bloggtexter är skrivna av de forskare som är affilierade vid Konstuniversitetets Historieforum. Texterna belyser såväl forskarnas egna akademiska projekt som forskningsfälten kring historie- och konstforskning i allmänhet. Bloggen “Dynamic interpretations of the past” är en publication (ISSN 2736-9986). Redaktionsråd: Anne Kauppala (ordförande för redaktionsrådet), Kaarina Kilpiö, Vesa Kurkela, Markus Mantere, Saijaleena Rantanen and Johanna Rauhaniemi (redaktionssekreterare)

Latest posts

Follow blog