← Back to blog

Torstaifoorumin syksyn 2023 ohjelma

Torstaifoorumin vierailuluennot klo 13.00 – 14.30 ovat kaikille avoimia. Jatkoajalla klo 14.45 – 16.00 keskustellaan päivän teemaan liittyvästä tutkimustekstistä. Torstaifoorumi järjestetään Musiikkitalon Sibelius-Akatemian kokoushuoneessa S3101 (Töölönlahdenkatu 16, Helsinki). Tapahtumaan on mahdollista osallistua myös etänä Zoomissa.

7.9.2023 Kirsi Heimonen (Taideyliopisto) ja Anu Rissanen (Jyväskylän yliopisto): Muistoihin kaivertuneet tilat: kaksi näkökulmaa suomalaisten mielisairaalamuistoihin

12.10.2023 Anna Kuismin: Mikro- ja kulttuurihistoriallista löytöretkeilyä elämäkertojen ja päiväkirjojen parissa
Jatkoaika: Leena Heikkilä Eurooppalaisia inspiraatioita ja traditioita: suomalaiset musiikinopiskelijat Berliinissä ja Wienissä 1885-1972

Ilmoittaudu tapahtumaan 10.10.2023 mennessä: Torstaifoorumi

9.11.2023 Jussi-Pekka Hakkarainen, Maarit Koivisto ja Juha Rautiainen (Kansalliskirjasto): Kansalliskirjaston Dataklinikka eli kuinka hyödyntää Kansalliskirjaston tuottamaa dataa tutkimuksessa?

7.12.2023 Elina Viljanen (Helsingin yliopisto): Stalinismista ja populaarimusiikin teoriasta Neuvostoliitossa

Dynamic interpretations of the past

The Uniarts Helsinki History Forum blog regularly publishes comments on topical themes and initiatives regarding the history of performing arts. The blog posts are written by researchers affiliated with the Uniarts History Forum. In their texts, the researchers shed light on both their own academic projects and the fields of arts and history research in general. The blog “Dynamic interpretations of the past” is a publication (ISSN 2736-9986). Editorial board: Anne Kauppala (editor in chief), Kaarina Kilpiö, Vesa Kurkela, Markus Mantere, Saijaleena Rantanen and Johanna Rauhaniemi (editorial coordinator).

Taideyliopiston Historiafoorumi -tutkimuskeskuksen blogissa julkaistaan säännöllisesti puheenvuoroja esittävien taiteiden historiantutkimuksen ajankohtaisista aiheista ja aloitteista. Blogikirjoitukset kertovat niin tutkimuskeskuksen tutkijoiden omien hankkeista kuin yleisemminkin historian- ja taiteentutkimuksen kentän ilmiöistä. “Dynamic Interpretations of the Past” -blogi on julkaisu (ISSN 2736-9986). Toimitusneuvosto: Anne Kauppala (päätoimittaja), Kaarina Kilpiö, Vesa Kurkela, Markus Mantere, Saijaleena Rantanen ja Johanna Rauhaniemi (toimitussihteeri),

I Konstuniversitetets Historieforums blogg publicerar vi regelbundet kommentarer och initiativ om scenkonstens och musikens historia. Våra bloggtexter är skrivna av de forskare som är affilierade vid Konstuniversitetets Historieforum. Texterna belyser såväl forskarnas egna akademiska projekt som forskningsfälten kring historie- och konstforskning i allmänhet. Bloggen “Dynamic interpretations of the past” är en publication (ISSN 2736-9986). Redaktionsråd: Anne Kauppala (ordförande för redaktionsrådet), Kaarina Kilpiö, Vesa Kurkela, Markus Mantere, Saijaleena Rantanen and Johanna Rauhaniemi (redaktionssekreterare)

Latest posts

Follow blog