← Back to blog

Let that sink in: Taiteellis-pedagoginen tapahtuma syksyllä 2023

Katso videokooste lokakuussa järjestetystä tapahtumasta.

Taiteellis-pedagoginen tapahtuma syksyllä 2023

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun tanssinopettajan ja teatteriopettajan maisteriohjelmien taiteellis-pedagoginen tapahtuma ’Let that sink in’ toteutui 11.-12.10.2023. Tapahtuman neljässä ryhmälähtöisesti luodussa esityksessä oli osallistavan ja immersiivisen taiteen piirteitä; yleisö kutsuttiin kokemaan, oleilemaan ja toimimaan esitysten luomissa moniaistisissa maailmoissa.

Taiteellis-pedagogisen tapahtuman taustalla on ajatus esityksestä tilanteena, jossa tarkastellaan ja koetellaan erilaisia mahdollisuuksia vuorovaikutukselle, kohtaamiselle ja muutokselle. Tapahtuman tekoprosessissa jaetun tekijyyden kysymyksiä lähestyttiin tanssin, teatterin ja esitystaiteen keinoin. Kurssin opettajat olivat Kristina Junttila, Kenneth Siren, Irene Kajo ja Liisa Jaakonaho.

Videokuvauksesta ja editoinnista on vastannut Jonas Kukkonen.

Lue lisää taiteellis-pedagogisesta tapahtumasta.

Hakuaika tanssinopettajan ja teatteriopettajan maisteriohjelmiin on 3.–17.1.2024.  

Living art pedagogy

A blog of dance pedagogy and theatre pedagogy master’s programmes in which teachers, students, and alumni talk and write about performing arts pedagogy, studying and teaching. The blog contains texts and podcasts.

Elävää taidepedagogiikkaa

Tanssinopettajan ja teatteriopettajan maisteriohjelmien blogi, jossa ohjelmissa opettajat, opiskelijat ja alumnit puhuvat ja kirjoittavat esittävän taiteen pedagogiikasta, opiskelusta ja opettamisesta. Blogi sisältää tekstejä ja podcasteja.

Latest posts

Follow blog