Living art pedagogy

Teachers, students, and alumni talk and write about performing arts pedagogy, studying and teaching.

About this blog
Burgundy and black geometric abstract pattern.

Latest

Show: All
  • Taiteellis-pedagoginen tapahtuma

    Taiteellis-pedagoginen tapahtuma on Teatterikorkeakoulun tanssinopettajan ja teatteriopettajan maisteriohjelmissa kehittynyt käsite. Tämä blogiartikkeli luo katsauksen aiempiin taiteellis-pedagogisiin tapahtumiin sekä käsitteen kehittymiseen.

About this blog

A blog of dance pedagogy and theater pedagogy master’s programs in which teachers, students, and alumni talk and write about performing arts pedagogy, studying and teaching. The blog contains texts and podcasts.

Elävää taidepedagogiikkaa

Tanssinopettajan ja teatteriopettajan maisteriohjelmien blogi, jossa ohjelmissa opettajat, opiskelijat ja alumnit puhuvat ja kirjoittavat esittävän taiteen pedagogiikasta, opiskelusta ja opettamisesta. Blogi sisältää tekstejä ja podcasteja.