Artistic Research

Writings about contemporary topics, latest events and activities in artistic research.

About this blog
Person watching a video installation wearing a headset. Located in the Theatre Academy's premises.

Latest

Show: All CfAR Research Pavilion SAAR Tutke
  • Update on SAAR 2023

    SAAR 2023 takes place at Raulandsakademiet in Telemark, Norway, on 12-19 August 2023

  • Summer Academy for Artistic Research 2023

    Summer Academy for Artistic Research (SAAR) is a joint Nordic project between the partner countries Finland, Sweden, and Norway.

About this blog

Artistic research is one of Uniarts Helsinki’s specialities. In this blog you can read about latest activities in the field from our community and guest writers. The blog is currently updated by Uniarts Helsinki’s Research Pavilion, the Performing Arts Research Centre Tutke and the Centre for Artistic Research (CfAR).

What is artistic research?

Taiteellinen tutkimus on yksi yliopistomme erityispiirre. Lue blogista yliopistoyhteisömme ja vierailijoiden kirjoituksia ja ajatuksia taiteellisen tutkimuksen ajankohtaisista ilmiöistä ja tapahtumista. Blogia päivittää tällä hetkellä Taideyliopiston Tutkimuspaviljonki, Esittävien taiteiden tutkimuskeskus Tutke ja Taiteellisen tutkimuksen tutkimuskeskus (CfAR).